Oficjalna strona internetowa Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu.

Człowiek nie tylko pamięta, ale i zapomina, nie tylko się myli, ale poprawia swoje różne błędy, nie tylko gubi, ale i znajduje. Można się nauczyć pamiętać to, co dobre i pożyteczne.

Janusz Korczak - Ulica, Wybór pism T. IV s. 38

 

                     Spojrzenie w przeszłość, czyli zanim powstało nasze gimnazjum
 
Dobromierz jest jedną z najbardziej malowniczo położonych wsi na terenie gminy Kluczewsko. Rozciąga się u podnóża Góry Bukowej i tonie w zielonym tunelu kilkusetletnich lip.   [1]
Początki szkolnictwa w Dobromierzu sięgają roku 1919, kiedy to zaczęła swoją działalność jednoklasowa Szkoła Powszechna należąca do okręgu koneckiego. W roku szkolnym 1921/1922 zostały utworzone 3 klasy i przyjęto nazwę Publiczna Szkoła Powszechna w Dobromierzu, który należał już do powiatu włoszczowskiego Z roku na rok przybywało uczniów, a w związku z tym klas i oddziałów. W roku szkolnym 1936/37 istniała już siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna. Lata wojny i okupacji nie pozbawiły mieszkańców edukacji. Zmniejszyła się tylko liczba klas. Lata powojenne przyniosły dalszy rozwój szkolnictwa. Dotychczasowe sale lekcyjne mieszczące się w dworze Szcześniewskich, a później Posmyków okazały się zbyt małe, by pomieścić coraz liczniejsze klasy. Toteż w roku szkolnym 1947/48 rozpoczęto budowę szkoły, którą do użytku oddano 1 września 1952 roku. Budynek powstał w czynie społecznym, dzięki mieszkańcom Dobromierza i okolicznych wiosek. W kolejnych latach trwają prace modernizacyjne. Reorganizacja systemu oświaty w 1962 roku powoduje , że w Dobromierzu funkcjonuje ośmioklasowa Szkoła Podstawowa. Wzrastająca liczba uczniów jest przyczynkiem  do kolejnej inicjatywy społeczeństwa lokalnego tj. rozbudowy szkoły. 1 września 1994 został oddany do użytku nowy budynek, a dwa lata później sala gimnastyczna. Natomiast kolejna reorganizacja systemu szkolnictwa spowodowała zmianę nazwy szkoły na Zespół Przedszkolno- Szkolny. Największe zmiany w oświacie przyniósł rok szkolny 1999/2000. W wyniku reformy szkolnictwa utworzono gimnazja. Tak więc nasze gimnazjum funkcjonuje w Dobromierzu od roku szkolnego 1999/ 2000 w budynku dawnej szkoły podstawowej razem z zespołem przedszkolno- szkolnym[2].
Dyrektorem nowopowstałej placówki została p. mgr Krystyna Gacek, która pełniła tę funkcję do 2003r. Po jej odejściu na emeryturę stery naszego gimnazjum przejął obecny dyrektor p. mgr inż. Andrzej Konopka .   
 
Edyta Delczyk- Wasela


[1] M. Cisowska, K.Nowak, Kluczewsko i okolice, Zakład Poligraficzny A. Nowak Włoszczowa.
[2] E.Bakalarz, J.Piszczek, Z.Krupa, 50 lat Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Dobomierzu, Zakład Poligraficzny A. Nowak Włoszczowa.